Privacyverklaring

Privacyverklaring Brasserie NU – cr de Hamsche Brug BV

Brasserie Nu verwerkt persoonsgegevens over u indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Uw privacy is voor Brasserie Nu van groot belang. Dit betekent dat wij passende maatregelen nemen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Brasserie Nu doen met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en/of onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten op onze website u gebruik maakt.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • BSN
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het gebruikmaken van onze dienstverlening

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. We vragen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

De meeste persoonsgegevens die wij opvragen zijn noodzakelijk om de dienst(en) te kunnen leveren waarvoor u opdracht hebt/heeft gegeven.

Kort samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het kunnen uitvoeren van de opdracht(en) die aan ons is/zijn verstrekt, waaronder:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. Wij verwijderen uw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of aanpassing.

Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast zullen uw gegevens door deze derde partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Brasserie Nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@brasserie.nu.

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij vragen u daarom om altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u daarbij uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer zwart te maken? Dit is ter bescherming van uw privacy.

Brasserie Nu neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw verzoek, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Bel dan naar 0344-682514 of stuur een e-mail naar info@brasserie.nu en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Datum laatst gewijzigd: 05-07-2018